Logo Gemeente NieuwkoopIn Nieuwkoop zijn gesprekken voor een nieuwe coalitie begonnen. De besprekingen worden gevoerd tussen drie partijen: Samen Beter Nieuwkoop, CDA en Natuurlijk Nieuwkoop.

De partijen komen twee tot drie keer per week bij elkaar.

Op elke bijeenkomst zal de ambtelijke organisatie van Nieuwkoop een presentatie geven over een bepaald thema. Men streeft ernaar om op donderdag 26 april de resultaten in de gemeenteraad te bespreken. Dan is het de bedoeling om ook wethouders voor benoeming voor te dragen. De andere partijen in de gemeenteraad – VVD, D66 en SGP-ChristenUnie – krijgen bij de start van de formatie de gelegenheid hun punten mee te geven.

Op dinsdagavond 17 april is er een openbare avond waar maatschappelijke partijen hun wensen en ideeën kenbaar mogen maken aan de onderhandelende partijen.