Logo Geld 9 De coalitiepartijen zijn vol lof over de door het college van burgemeester en wethouders van Woerden gepresenteerde begroting. Er is wel een aantal onderwerpen…

waar ze meer duidelijkheid over willen hebben.

Zo wil Job van Meijeren van het CDA meer uitleg over de afvalstoffenheffing, nu blijkt dat veel mensen geld terug krijgen omdat ze minder restafval aanbieden. Jaap van der Does van LijstvanderDoes zegt blij te zijn met de plannen voor de westelijke randweg, maar nauwlettend te zullen volgen dat die weg er ook helemaal komt.

D66 wil de doelstellingen die achter de uitgaven schuil gaan duidelijker geformuleerd zien. Simon Brouwer van CU-SGP kan in eerste instantie geen kritiekpunten noemen. Hij is overigens de enige van de coalitiepartijen die niet over het verdwijnen van 2500 bomen rept. De drie andere partijen willen daar nog wel even over praten.