Logo Gemeente OudewaterIn Oudewater is het college van B&W weggestuurd door het indienen van een motie van wantrouwen van de Onafhankelijken die werd gesteund door VVD/D66. De motie werd met 7…

stemmen vóór en 5 tegen aangenomen. Dat betekent dat het college nu demissionair is.

De motie werd ingediend vanwege het negeren van de raad en het functioneren van de wethouder van financiën. Deze zou wankele begrotingen presenteren en de begroting van 2014 zonder een juiste accountantsverklaring hebben laten goedkeuren door de raad. Verder wordt het college in de motie onkundig genoemd met betrekking tot de financiële huishouding van de gemeente.

De woordvoerder van VVD/D66 meldde dat de accountant overweegt aangifte te doen bij de Autoriteit Consument en Markt.