Logo Veilig Verkeer NederlandDe kruising N419 met Haanwijk in Harmelen is veilig. Dat zeggen burgemeester en wethouders van Woerden. Het college komt tot die conclusie nadat de kruising…

nader is bekeken.

VVN (Veilig Verkeer Nederland) is het met de conclusie van burgemeester en wethouders oneens. Volgens VVN is er maar op één dag gekeken naar hoe het verkeer zich op de kruising gedraagt. De verkeersorganisatie zegt dat het opstelvak voor fietsers aan maximaal 6 fietsers plaats biedt en dat er vooral problemen ontstaan als tractoren willen afslaan.

De verkeersorganisatie pleit ervoor om meerdere dagen naar de verkeersafwikkeling op de kruising te kijken. Verder moet er een verkeersbord komen dat waarschuwt voor overstekende fietsers en een knipperlicht.