Logo TrouwringenBurgemeester en wethouders van Woerden willen zelf kunnen bepalen waar huwelijken kunnen worden voltrokken en partnerschappen worden geregistreerd. Dat is een bevoegdheid…

die nu bij de gemeenteraad ligt. Dat maakt dat de raad daar officieel een besluit over moet nemen.

Door die bevoegdheid te delegeren wordt volgens het college voorkomen dat de gemeenteraad belast wordt met onnodige werkzaamheden en past het uit oogpunt van efficiency en de rol van de raad, beter bij het dagelijks bestuur van de gemeente.