Logo Geld 5Op dinsdag 27 september 2016 presenteerde het college van B en W van Bodegraven-Reeuwijk de voorgestelde begroting 2017 aan de gemeenteraad. Deze begroting is de uitwerking van…

de Kadernota 2017, die al eerder door de gemeenteraad is vastgesteld. De begroting toont een positief beeld voor de komende vier jaar.

Via de kadernota besloot de gemeenteraad voor een financiële norm om elk jaar € 500.000 over te houden voor extra aflossing. De huidige begroting biedt zelfs de mogelijkheid om boven deze norm uit te komen.

Wethouder Dirk-Jan Knol zegt hierover: “Jaarlijks is er een positief overschot op de begroting. Hiermee lossen we de leningen af en versterken we de financiële positie. Ook kan hierdoor de algemene reserve omhoog.”