Logo tekkelDe gemeente Woerden heeft kansen om dierenleed te beperken laten liggen in het dossier rondom de teckelfokkers in Woerden. Dat vinden de fracties van Progressief Woerden…

en STERK Woerden. De twee partijen vinden dat burgemeester en wethouders in plaats van door te pakken met bestuursdwang, rustig hebben afgewacht totdat de fokkers met de honden naar Hongarije konden vertrekken.

In de raadsvergadering waarin Progressief Woerden en STERK Woerden vragen over de kwestie stelden, antwoordde wethouder George Becht dat gemeente, politie en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in de kwestie rond de fokkerijen samen hebben gewerkt, maar dat de NVWA verantwoordelijk is voor het dierenwelzijn en het verplaatsen van de dieren.

De gemeente Woerden heeft wel meerdere keren een dwangsom opgelegd. Het Openbaar Ministerie is volgens Becht een onderzoek gestart en heeft beslag gelegd op de woning waar de fokkerijen waren ondergebracht. Progressief Woerden en Inwonersbelangen roepen het college op om in toekomstige gevallen assertiever op te treden. Het college zegde toe de gang van zaken met politie en NVWA te evalueren.