Logo Kunstgras2In tegenstelling tot eerdere berichten heeft het college van B&W in Woerden besloten het onderzoek van de samenstelling van rubberkorrels op 9 kunstgrasvelden zelf te laten…

onderzoeken. Dit is vooruitlopend op nieuw onderzoek van het RIVM en het Europese Chemische Agentschap (ECHA). Indien blijkt dat er onacceptabele risico’s zijn, zullen direct maatregelen worden genomen. De exacte samenstelling van de kunstgrasvelden is op dit moment niet bekend bij de gemeente. Daarom is SGS Nederland opdracht gegeven om monsters van het rubbergranulaat te onderzoeken. SGS Nederland is wereldleider op het gebied van inspectie, controle, analyse en certificering.

Leden van het Sportoverleg Woerden nemen zitting in de begeleidingscommissie van het onderzoek. De onderzoeksresultaten zijn half november bekend.