Logo HAP WoerdenDe voltallige gemeenteraad van Woerden geeft het college van burgemeester en wethouders van Woerden opdracht om met alle betrokken partijen te gaan praten en te zorgen dat…

de huisartsenpost (HAP) blijft behouden of om een alternatieve zorgvoorziening te openen. Dat staat in een motie die morgen in de raadsvergadering wordt behandeld. Als blijkt dat het voorstel van de gemeenteraad geld kost dan wil de raad daar het fijne van weten.

Verder krijgt het college van burgemeester en wethouders opdracht de Inspectie voor de Gezondheidszorg te vragen een oordeel te geven over de argumenten die zijn gebruikt voor het besluit om de huisartsenpost in Woerden te sluiten.