CDA Woerden stelt kritische vragen aan het college van burgemeester en wethouders over het uitblijven van een plan van aanpak rechtmatigheidscontrole voor de jaarrekening van 2021. Met deze controle moeten gemeenten sinds dit jaar hun eigen verantwoording afleggen voor de begroting en jaarrekening.

Gedeputeerde Staten Utrecht heeft de gemeente Woerden gevraagd haar actief te informeren omtrent het financieel herstel van de gemeente. Het college had beloofd hierover voor 1 januari meer informatie te delen met de raad, maar is dit niet nagekomen.

Het CDA vraagt nu aan het college hoe hiermee om te gaan en hoe het college haar begroting van 2021 wil gaan verantwoorden tegenover de Gedeputeerde Staten.