B&W van Woerden hebben geld gevonden om de tegenvaller van de werkzaamheden in de Slotenbuurt in Zegveld op te vangen.

Die werkzaamheden vallen bijna 1,9 miljoen euro duurder uit dan verwacht. Dat komt door een harde puinlaag die in de bodem zit. Het benodigde geld moet onder meer uit de ‘voorziening riolering’ komen.

Voor de toekomst stellen B&W voor eisen te stellen aan toe te passen materialen bij de aanleg van straten en wegen. Ook om bij reconstructiewerkzaamheden eerst historische informatie te raadplegen.

Tegenslag door een harde laag in de bodem in Zegveld was niet nieuw: in Kamerik trad een paar jaar geleden een soortgelijke situatie op.

Foto: RPL Woerden