Logo Graafmachine Aanleg van het kavelpad om Kanis leidt tot een structurele verbetering van de veiligheid en leefbaarheid van het buurtschap Kanis. Dat schrijven burgemeester en wethouders van…

Woerden in een raadsinformatiebrief naar aanleiding van de geplande ophogingswerkzaamheden in het dorp. Volgens het college is bij de ontwikkeling van Kanis in de jaren zeventig de toegang naar twee erven achter het dorp niet goed geregeld. Verkeer van en naar deze erven rijdt daardoor via de woonstraten van het dorp. Daardoor ontstaat gevaar en hinder.

Bewoners van wie de woning dicht bij het kavelpad ligt, hebben bezwaar gemaakt. Burgemeester en wethouders laten veiligheid en leefbaarheid zwaarder wegen en kiezen voor aanleg van het pad.

Foto: PR
Schematische weergave ligging kavelpad