Logo File 2In een brief van het college van B&W Woerden aan de raadsleden wordt hen verzocht niet aanwezig te zijn bij de vervolgbijeenkomsten van de werkgroep voor de ontwikkeling van…

de verkeersvisie. Volgens het college heeft de werkgroep aangegeven het op prijs te stellen als de politiek tijdens het opstellen van de visie tot aan de besluitvorming géén rol speelt. Op deze manier kan de groep haar participatierol optimaal invullen, schrijft het gemeentebestuur. Het college verzoekt de raadsleden de wens van de deelnemers te respecteren en niet meer aan te schuiven bij de bijeenkomsten van de werkgroep.

Zo snel mogelijk na de eerstvolgende bijeenkomst wordt via een raads informatie brief een terugkoppeling gegeven van de gevoerde gesprekken en de voortgang van het proces, belooft het gemeentebestuur.