Logo Document VertrouwelijkIn de Woerdense politiek is donderdag commotie ontstaan over een rapport van ingenieursbureau Sweco. Hierin staan bevindingen over het weren van doorgaand verkeer via de Boerendijk.

De conclusie van het onderzoek is dat aanpassingen geen zin hebben omdat die niet bijdragen dragen aan de afname van het verkeer.

Raadsleden reageerden furieus omdat wethouder Stolk de uitkomsten van het rapport niet aan de raad zou hebben gemeld. Hierbij liep de discussie zo hoog op dat het bestuursakkoord op de tocht kwam te staan. De raad eiste opheldering van de wethouder. Stolk beloofde voor de komende raadsvergadering in een raadinformatiebrief één en ander toe te lichten.

Vrijdag bleek dat de kritiek op haar onterecht was. De wethouder wist te melden dat het zogenoemde ‘geheime’ rapport over de verkeerssituatie op de Boerendijk al in september vorig jaar door de gemeenteraad twee keer was ontvangen.