Logo woerden wijzerDe gemeente Woerden heeft het Communicatieplan WoerdenWijzer opgesteld met als doel alle inwoners bekend te maken met het ondersteuningsaanbod. Door middel…

van brochures flyers en presentaties is WoerdenWijzer aanwezig in wijk of dorpskern, in het wijkgebouw, bij de huisarts, bibliotheek en sporthal.

Het communicatieplan en de campagne zijn tot stand gekomen in overleg met de Participatieraad. Bij de ontwikkeling van de campagne is “inclusie” het uitgangspunt. Inclusie design, wat zoiets is als een ontwerp voor iedereen, zorgt ervoor dat de campagne toegankelijk is voor alle inwoners. De ontwikkeling van de nieuwe website van WoerdenWijzer maakt ook deel uit van de communicatie. Tekst en beeld vormen samen één geheel.