De conceptrapportage voor een nieuwe brug en verbinding tussen het Rietveld en de Hollandbaan is klaar.

De komende tijd zijn er diverse bijeenkomsten, bedoeld om de resultaten te presenteren en het rapport compleet te maken voordat het naar het college gaat. Doel is om de verkeersdrukte op de Rembrandtlaan – Jozef Israelslaan – Boerendijk te verminderen en om het verkeersnetwerk in Woerden robuuster te maken.

Het projectteam presenteert de rapportage volgende week woensdagavond om half acht. De bijeenkomst is in de raadzaal van het gemeentehuis.

Op 9 oktober worden de definitieve resultaten gepresenteerd.