Logo Idee voor woerden Aan het congres dat de afsluiting van de actie Idee voor Woerden vormde, is uiteindelijk toch niet door andere partijen deelgenomen. Het bleef daardoor een…

CDA aangelegenheid. Initiator van de actie Job van Meijeren, denkt dat het gebrek aan deelname van andere partijen te wijten is aan het politiek café dat gelijktijdig met het congres plaats vond.

De actie Idee voor Woerden leverde zo’n 200 ideeën op. Tijdens het congres gingen bezoekers met elkaar in gesprek over de ingediende ideeën en brachten zo hun visie op Woerden in. De gesprekken zorgden voor nieuwe ideeën, maar ook werden initiatieven met elkaar verbonden. Zo werd een voorstel gedaan om een bijeenkomst te organiseren voor alle Woerdense verenigingen die evenementen organiseren om de regellast te bespreken.

Job van Meijeren kijkt tevreden terug. Hij zegt dat het doel van de actie om nieuwe ideeën naar voren te brengen en ideeën te verbinden geslaagd is. Ook de bijeenkomst heeft daar volgens Van Meijeren aan bijgedragen. De ideeën worden in een rapport opgenomen dat voor iedereen beschikbaar komt.

Foto’s: Anno Visser