Logo Auto3Als de nota Verkeersvisie 2030 van de gemeente Woerden ongewijzigd door de raad wordt aangenomen, zal dit niet direct tot grote wijzigingen binnen het Staatsliedenkwartier leiden.

Dit laat André Dierick die de wijk vertegenwoordigt, weten in een artikel. Voor het Staatsliedenkwartier is één van de speerpunten het doorgaande verkeer buiten de woonomgeving te houden daarbij rekening houdend met het verkeersgebruik op de Oudelandseweg, Geestdorp en Utrechtsestraatweg. Ten aanzien van de parkeerproblemen binnen de wijk, bijvoorbeeld rond het station, zullen veranderingen moeten plaatsvinden. De P&R bij het station zal in ieder geval vanaf 1 september gratis worden voor treinreizigers, zodat de parkeerdruk op de omgeving zal afnemen.

Buiten de wijk wordt inmiddels gediscussieerd over het handhaven van een 30km zone op de stadsring.