Eind van deze maand voert de gemeente Woerden de jaarlijkse controle voor de hondenbelasting uit. Gedurende deze periode vindt huis-aan-huis controle plaats en wordt gekeken of, en zo ja, hoeveel honden er aanwezig zijn op een adres.

Wanneer blijkt dat er een hond aanwezig is waarvoor nog geen hondenbelasting wordt betaald, ontvangt de eigenaar hiervoor een aanmeldingsformulier. Hondeneigenaren die nog geen aangifte hebben gedaan, dienen dit zo snel mogelijk te doen. Dit kan via de site van de gemeente Woerden.