Logo Reeuwijkse plassenHet plassengebied bij Reeuwijk wordt door de Omgevings Dienst Midden-Holland (ODMH) in opdracht van de gemeente gecontroleerd op onrechtmatigheden zoals illegale…

bebouwing en permanente bewoning van recreatiewoningen. In het plassengebied staan meer dan 300 zomerwoningen en ruim 70 recreatiewoningen. Op diverse percelen is illegale bebouwing geconstateerd. Er is geen vergunning aangevraagd en de bebouwing voldoet niet aan de regels van het bestemmingsplan.

Bewoners die er permanent wonen kunnen voor 1 juli 2017 een persoonsgebonden omgevingsvergunning of gedoogbeschikking aanvragen. Degenen die na 2008 in een verblijf zijn gaan wonen hebben hier geen recht op en zullen moeten vertrekken. Dat zou bij 23 situaties het geval zijn.