Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden controleert vanaf volgende maand of de watergangen in het gebied IJssel voldoende zijn onderhouden en schoongemaakt.

Bij het schonen moet men er voor zorgen dat deze de vereiste diepte van zestig centimeter ten opzichte van het winterpeil heeft. Sloten moeten schoon zijn, omdat anders de aan- en afvoer van water niet goed verloopt. Het land wordt dan te nat of te droog.

Bij peilverlagingen is de diepte van de watergang extra belangrijk omdat problemen die ontstaan bij onvoldoende waterdiepte kunnen zorgen voor sterfte van planten en dieren.