Schouwmeesters van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden gaan vanaf 1 maart controleren of de watergangen in het gebied Kromme Rijn voldoende zijn onderhouden en schoongemaakt.

Bij het schonen moet de sloot op de oorspronkelijke diepte worden teruggebracht en het slootprofiel correct worden gemaakt.  De vereiste diepte is 50 cm ten opzichte van het winterpeil. Ook  in de sloot aanwezige kunstwerken, zoals bruggen, duikers en dammen moeten in  een goede staat van onderhoud zijn.

Het onderhoud aan sloten, duikers of andere kunstwerken  moet vóór 1 maart uitgevoerd zijn.