Logo Gemeente Utrecht3In Utrecht zijn in de Amsterdamsestraatweg en Lombok controles uitgevoerd door inspecteurs van de gemeente, inspectie van Sociale zaken en anderen. In totaal werden er 18 bedrijven bezocht.

Bij de actie werd gecontroleerd of de bedrijven en de gebruikers zich aan de wet- en regelgeving houden.

Er zijn geen grote overtredingen geconstateerd, wel werden er waarschuwingen en boetes uitgedeeld. De overtredingen waren onder meer op het gebied van hygiƫne, het ontbreken van leidinggevenden en werkzame personen met een uitkering.

Doel van de gezamenlijke acties is het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid. Er wordt nog nader onderzoek gedaan naar illegale reclame voor tabak, bewoning boven restaurants en slecht bereikbare elektriciteit- en gasmeters.