Logo Gemeente MontfoortDe gemeenteraad van Montfoort heeft onlangs het Beleidskader Voorschoolse voorzieningen vastgesteld. Onderdeel hiervan is de VVE (Voor- en Vroegschoolse educatie). Hierin staat…

wat allemaal al wordt gedaan voor jonge kinderen met een achterstand en welke ambities er nog zijn. Geprobeerd wordt te voorkomen dat kinderen een achterstand hebben, als ze op de basisschool starten.

Om gelijke kansen voor alle kinderen te bereiken zijn afspraken gemaakt tussen gemeente, het jeugdteam en de besturen van de voor- en vroegscholen. Deze afspraken zijn vastgelegd in een convenant dat op maandag 16 april zal worden ondertekend door alle betrokken partijen.