In de provincie Utrecht is het ‘Convenant waterstof in mobiliteit provincie Utrecht’ ondertekend. Ondernemers, overheden, kennisinstellingen en anderen die een bijdrage kunnen leveren aan het gebruik van groene waterstof in de provincie, kunnen nu via de website van EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven (ECUB) het ‘Convenant’ ondertekenen.

Jeroen Willem Klomps heeft als  wethouder van de gemeente Stichtse Vecht het convenant ondertekend. Klomps is ambassadeur van het waterstofprogramma regio Utrecht. De partijen die het convenant tekenen willen het gebruik – en waar mogelijk de productie – van groene waterstof voor mobiliteit in de provincie Utrecht stimuleren.