Het Groene Hart krijgt met coöperatieve VegaBoerderij een eigen voedselgemeenschap. Er is een boerderij met twintig hectare land aangekocht in het Voshol, op de rand van Bodegraven en Boskoop.

Uit de initiatiefnemers is een voorlopig bestuur samengesteld. Daarnaast is een onafhankelijke raad van commissarissen gevormd, die de belangen van investeerders behartigt en toezicht houdt op naleving van de statuten. Het is de bedoeling dat de coöperatie uiteindelijk vierhonderd leden heeft. De leden kunnen wekelijks voor 7,75 euro een voedselpakket krijgen, praten mee over het beleid en kiezen het definitieve bestuur.

De komende tijd start de ledenwerving. Aan leden wordt gevraagd tweeduizend euro te investeren. Verdere financiering gaat via bankleningen en leningen van vermogende particulieren die de coöperatie steunen.