Logo Statistiek omlaagDe criminaliteit in De Ronde Venen is in de eerste helft van dit jaar met 13 procent gedaald ten opzichte van vorig jaar. Het aantal woninginbraken, fietsendiefstallen, autokraken en meldingen…

van jongerenoverlast namen af. De daling in De Ronde Venen is sterker dan het gemiddelde van de regio Midden-Nederland. Een stijging is echter te zien in de categorie geweld. Dit komt deels door dubbele registratie. Meerdere aangiftes over hetzelfde incident worden dubbel geteld.

Ook vorig jaar bleek de criminaliteit te zijn afgenomen. Een belangrijke verklaring voor de afname van de criminaliteitscijfers is volgens burgemeester Maarten Divendal de betrokkenheid van inwoners bij de veiligheid in hun omgeving.