Logo DijkinspectieDeze week vindt er een grote gezamenlijke crisisoefening plaats bij de Lekdijk met als titel ‘Deinig & Doorbraak’. Met deze oefening bereiden vijf waterschappen, vier veiligheidsregio’s…

Rijkswaterstaat en het ministerie van Defensie zich dit jaar extra voor op extreem hoogwater in de rivieren. Een flinke storm kan het water zo opstuwen, dat het extra hoog kan komen. Waterschappen en Rijkswaterstaat nemen maatregelen om overstromingen tegen te gaan.

In 1995 zorgden hoge waterstanden in de rivieren bijna voor dijkdoorbraken. De dijken zijn sindsdien versterkt en verhoogd en de rivieren kregen meer ruimte door polderland op te offeren voor waterberging. Het officiële stormseizoen loopt van 1 oktober tot 15 april.