Logo Camera toezicht1De gemeente Utrecht heeft de criteria voor cameratoezicht aangescherpt. Het wordt mogelijk om de inzet van flexibele camera’s voortaan eenmalig met drie maanden te verlengen. Dit staat…

in het voorstel dat het college heeft gedaan aan de raad voor een nieuw beleidskader cameratoezicht in Utrecht voor de komende vier jaren. In het nieuwe beleidskader wordt het aantal flexibele camera’s uitgebreid van drie naar zes.

Met de inzet van meer flexibele camera’s kan sneller worden ingespeeld op situaties waar kortdurend cameratoezicht nodig is. Utrecht heeft dan 75 vaste en zes flexibele camera’s. De camera’s helpen bij het handhaven van de openbare orde. Ze worden ook ingezet om strafbare feiten te voorkomen. De inzet van alle camera’s zal jaarlijks worden geëvalueerd.