Logo KlaslokaalDe fractie van CU/SGP vraagt tijdens de aanstaande raadsvergadering opnieuw extra aandacht voor leerlingen die niet naar school gaan. Er is in oktober 2015 al namens de partij extra aandacht…

gevraagd voor passend onderwijs voor elk kind of jongere. De CU/SGP-fractie vindt dat kinderen een plek moeten hebben die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden, ook als zij extra ondersteuning nodig hebben.

Sinds half juni is er een zogenoemd ‘Thuiszitterspact’. Hierin is met gemeenten, scholen en ministeries afgesproken om na 2020 geen enkel kind langer dan 3 maanden thuis te laten zitten. In Woerden gaat het om 16 kinderen die nu thuis zitten.

Bij een evaluatie dit najaar wordt een ‘Plan van Aanpak’ aangeboden. In samenwerking met de betrokkenen moeten dan zoveel mogelijk kinderen met een handicap passend onderwijs op zijn of haar niveau krijgen.