Logo Vluchtelingen2De ChristenUnie/SGP in De Ronde Venen wil dat de gemeente meer vaart maakt met de integratie van statushouders. Een motie van de fractie hierover is door de gemeenteraad aangenomen.

Voor de vluchtelingen met een verblijfsvergunning is, naast het vinden van een woning, ook een goede integratie in de samenleving van belang en dat moet sneller, vindt de partij. Voor de CU/SGP zijn daarbij twee elementen van doorslaggevend belang: het leren van de taal en het hebben van contacten in de lokale samenleving. Maatschappelijke organisaties zijn daarbij onmisbare partners.

Sportverenigingen, muziekverenigingen, culturele instellingen, scholen, etc. kunnen een netwerk bieden. De CU/SGP-fractie roept verenigingen op dit thema samen met de gemeente positief op te pakken en hier voortvarend mee aan de slag te gaan.