Logo de kindertelefoonChristenUnie/SGP Woerden waarschuwt dat het voortbestaan van De Kindertelefoon in gevaar is. Vanaf 1 januari 2018 is iedere gemeente verantwoordelijk voor de financiering…

van Sensoor, Vertrouwenswerk Jeugd en De Kindertelefoon. Dit schrijft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in een brief aan het college en gemeenteraad. De fractie van CU-SGP heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college en wil weten of de wethouder kan garanderen dat de overeenkomsten op tijd worden opgestuurd.

Volgens fractielid Hugo Bulk betekent dit concreet dat de gemeente Woerden een besluit moet nemen over het beschikbaar stellen van geld voor deze organisaties. Dit moet voor 1 juni gebeuren. Als de organisaties niet op tijd de overeenkomsten krijgen, krijgt het personeel ontslag en komt het voortbestaan van de Kindertelefoon in gevaar.