Logo SGP CUDe fractie ChristenUnie-SGP Woerden wil dat een preventieve aanpak van verslavingen in het lokale gezondheidsbeleid een belangrijkere plek krijgt. Die zou niet alleen gericht moeten zijn op alcohol en softdrugs maar ook bijvoorbeeld op gameverslaving en het gebruik van drugs. Preventie op het gebied van gamen en gokken zou een integraal onderdeel van het preventiebeleid moeten zijn, meldt de partij. De CU-SGP zegt het belangrijk te vinden om jongeren te leren omgaan met risico’s, om jongeren en hun ouders en opvoeders maar ook om professionals van goede informatie te voorzien om misbruik te voorkomen. Men wil een integrale aanpak, een afgestemd geheel van activiteiten om middelengebruik preventief aan te pakken. Dit in samenwerking met jongeren en volwassenen, scholen, ouders, verslavingszorg, horeca, politie, sportverenigingen en andere betrokkenen, zoals kerkelijke gemeenten. Dat vergt inzet van heel veel partijen, aldus de CU-SGP-fractie.