In Lopik nemen de ChristenUnie en SGP deel aan de aanstaande met één gezamenlijke kandidatenlijst. Belangrijkste reden is dat de partijen samen een front willen vormen om de voorgestelde herindeling van de gemeente tegen te gaan. Fractievoorzitter van de SGP  Arie Schep zegt in het AD dat samenvoegen van gemeenten niet zorgt voor lagere kosten, maar wel voor een verminderd serviceniveau aan de inwoners. Bovendien vinden de fracties dat de financiële toekomst van Lopik er stukken beter uitziet dan in maart dit jaar. Toen besloot een raadsmeerderheid dat de gemeente op zoek moest naar geschikte fusiekandidaten. Inmiddels is bekend dat Lopik 820 duizend euro extra uit Den Haag krijgt voor jeugdzorg en waarschijnlijk 560 duizend euro meer uit het gemeentefonds. Verder valt nog acht ton te verwachten uit de verkoop van de voormalige school in Jaarsveld.