De fractie CU/SGP in Woerden vindt het belangrijk dat er een goede balans is tussen het aantal goedkope en middeldure koopwoningen, die op de markt komen. De fractie wil van het college van B&W weten wat het standpunt is over de opkoopbescherming, waar de gemeente vanaf januari 2022 recht op heeft. Deze bescherming zorgt ervoor dat goedkope en middeldure woningen voor starters beschikbaar blijven. Beleggers mogen dan alleen met een vergunning woningen opkopen en verhuren. Uit het beantwoorden van eerdere vragen door het gemeentebestuur zou blijken dat er in de gemeente Woerden een zelfbewoningsplicht geldt.