Het Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland start per 1 januari met een nieuwe richtlijn voor steun aan digitaliseringsprojecten van instellingen die collecties beheren. Het huidige Themafonds Digitalisering stopt. Het Prins Bernhard Cultuurfonds vindt het belangrijk dat er aandacht blijft voor het digitaal toegankelijk maken van erfgoedcollecties voor veel mensen. Zeker door de coronacrisis is de noodzaak om te digitaliseren eerder toegenomen dan afgenomen. Collectiebeherende instellingen in de provincie kunnen vier keer per jaar een aanvraag indienen voor professionele ondersteuning en de aanschaf van apparatuur voor de digitalisering van de collectie.