Logo Bier 1Vier Woerdense politieke partijen willen dat culturele instellingen langer een biertje kunnen schenken dan nu is toegestaan. VVD, Progressief Woerden, de Fractie Bakker en de SP willen dat…

de schenktijden van alcoholische dranken bij deze instellingen worden verruimd. Ze hebben daarom een voorstel ingediend bij het gemeentebestuur.

In 2014 is de Algemene Plaatselijke Verordening aangepast waardoor niet commerciƫle horeca aan strengere schenktijden van alcohol moet voldoen. Doel was het alcoholgebruik onder jongeren terug te dringen. De indieners van het voorstel vinden het belangrijk dat onderscheid wordt gemaakt tussen sportorganisaties en culture instellingen. Om het verenigingsleven bruisend te houden vinden de partijen het nodig dat culturele instellingen langer alcohol mogen schenken.