Willibrord van Beek, commissaris van de Koning in de provincie Utrecht, pleit voor een betere betaling van Statenleden en gemeenteraadsleden. Dit zei hij in zijn nieuwjaarstoespraak …

deze week. Hij maakt zich zorgen over het grote aantal wisselingen binnen Provinciale Staten. Hij vraagt zich af of de belasting van de leden niet te hoog wordt en er niet te veel van hen wordt gevraagd. Van Beek vindt dat bij zo’n serieuze deelfunctie een volwaardige vergoeding hoort. Vandaar zijn pleidooi voor een verhoging van de vergoedingen.