Logo SchoolbordD66 is blij dat Woerden de komende twee jaar gaat werken aan het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. George Becht, fractievoorzitter van D66 Woerden zegt dat goed onderwijs in…

Woerden voor de fractie prioriteit heeft. Het onderwijs in Woerden staat er in de basis goed voor, maar moet zich blijven ontwikkelen.

Vanuit het de scholen zelf is nu duidelijk aangegeven welke inzet van de gemeente nodig is om een kwaliteitsimpuls aan het onderwijs in Woerden te geven. Zo zal extra nadruk gelegd worden op onderwerpen als onderwijsachterstandenbeleid, voor- en vroegschoolse educatie, onderwijs aan kinderen van nieuwkomers, passend onderwijs, ouderbetrokkenheid, bewegingsonderwijs en techniekonderwijs.