Logo D66 WoerdenD66 Woerden vindt het debat over het vertrek van VVD wethouder Martin Schreurs complex en onbevredigend verlopen. Volgens Schreurs en de lezing van het college…

houdt het vertrek verband met gezondheidsreden. Publicaties in de media leggen echter verband met fout gelopen projecten en alcoholmisbruik. Volgens fractievoorzitter Heerd-Jan Hoogeveen van D66 was er tijdens het debat sprake van laveren tussen geruchten, feiten en privacy omdat er bijvoorbeeld over de aard van de gezondheidsklachten van Schreurs omwille van de privacy niet werd gesproken.

Hoogeveen trekt de conclusie dat niet te zeggen is dat de gemeenteraad of de burgemeester op een goede manier hebben gefunctioneerd als werkgever van het college of de wethouders. Daar is volgens de D66-voorman meer voor nodig. Hij roept de fractievoorzitters op om met elkaar afspraken te maken over wat er als werkgever met elkaar kan worden gedeeld en wie die rol van werkgever nu nu eigenlijk vervult.