Logo D66 WoerdenD66 Woerden heeft vragen gesteld aan het college van B en W over een brief aan de ombudsman. In de brief, afkomstig van vrouwenopvang Fier wordt de zorg uitgsproken…

over de ingewikkelde regelgeving waar cliƫnten mee te maken krijgen.
Volgens Fier passen vrouwen en kinderen die een beroep op die organisatie doen zelden in de standaard regels. Daardoor raken er veel tussen wal en schip.

 

Fier hoopt dat de Ombudsman met de Vereniging van Nederlandse gemeenten in gesprek wil gaan over mogelijke oplossingen.
D66 Woerden wil van burgemeester en wethouders van Woerden weten of er plannen bestaan om vrouwenopvang in de regio te verbeteren.
Verder vraagt de partij of op de website Woerdenwijzer.nl duidelijker kan worden aangeven hoe en waar vrouwenopvang mogelijk is.

De vrouwenopvang die onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning valt bevat regels voor het heffen van eigen bijdragen door gemeenten.