D66 Woerden stelt aan het College van Burgemeesters en Wethouders vragen over de het afvalbeleid uit 2017 en de bijkomende effecten. Volgens D66 neemt het percentage restafval in Woerden af.

In 2020 moet de doelstelling worden gehaald om 75% van het afval te scheiden. De partij hoort van bewoners dat de verzamelcontainers regelmatig “overvol” zitten waardoor zakken zich naast containers ophopen. Ook worden ruim voor de ophaaldag zakken op ophaalpunten opgehangen. Dit zorgt volgens D66 voor een rommelige aanblik en ergernis bij veel bewoners. In 2017 gaf het College aan dat ze beter controleren op het te vroeg ophangen van afval, maar de partij vindt dat het te vroeg ophangen nog te vaak gebeurt.