Logo Geld 2D66 Woerden heeft het college van B&W vragen gesteld over de korting die het Rijk gaat toepassen op het budget voor bestrijding van onderwijsachterstanden. De Rijksbijdrage is…

bedoeld voor peuters en basisschoolleerlingen en wordt gebruikt voor de financiering van voorschoolse educatie, maar kan ook voor zomerscholen en schakelklassen worden ingezet. Birgitte van Hoesel, raadslid voor D66 wil graag weten wat de consequenties zijn van het feit dat het budget bijna gehalveerd wordt. En hoe het college daarmee om wil gaan.

Voor D66 is van belang dat de ondersteuning van kinderen die dat nodig hebben in stand moet blijven.