Logo Saskia van MegenD66 Woerden wil van burgemeester Molkenboer weten waarom hij ingrijpende wijzigingen wenst in zijn bevoegdheid om gebiedsontzeggingen op te leggen. Een gebiedsontzegging betekent dat…

iemand wordt verboden om in een bepaald gebied te komen. Na de aanpassingen in de gemeentewet kan het zelfs zover gaan, dat zo iemand niet meer zijn eigen huis in kan.

D66-raadslid Saskia van Megen zegt niet tegen gebiedsontzeggingen te zijn als die nodig zijn, maar snapt niet waarom de eerder vastgestelde regels daarover niet voldoende zijn. Straks gaat de politie én opsporen, én dit soort ingrijpende straffen opleggen. Naar zo’n soort samenleving moeten we niet toe, aldus Van Megen.

De vragen die gesteld zijn door de fractie van D66 Woerden worden naar alle waarschijnlijkheid uiterlijk maandag 19 december beantwoord.