Logo Gemeente Utrecht3D66 Utrecht wil dat burgers voortaan mede bepalen welke onderwerpen er op de agenda komen van de gemeenteraad en heeft hiertoe een voorstel ingediend bij het college van burgemeester…

en wethouders. Volgens Has Bakker, indiener van het voorstel, is deze ’Burgeragendering’ een aanvulling op het burgerinitiatief. Het doel van het voorstel is de betrokkenheid van inwoners bij de Utrechtse democratie te verbreden en te versterken. Een groep bewoners van 100 personen zou hiermee een bepaald punt op de agenda van de raad kunnen krijgen.

Het idee is dat een commissie eerst naar de problematiek kijkt. Aan het eind van de behandeling geven raadsleden aan of zij moties willen indienen bij de hele gemeenteraad. Daarmee krijgen Utrechters meer invloed, omdat zij mede bepalen waar de raadsleden over spreken, aldus Bakker.