Logo CheckboxD66 Woerden wil dat de gemeente het vragen naar geslachtsaanduiding op formulieren zoveel mogelijk beperkt en heeft hierover vragen gesteld aan het college. Aanleiding tot deze maatregel…

is het verdwijnen van de geslachtsaanduiding op de OV-chipkaarten per 1 januari. Ook op de stempas voor verkiezingen, op veel studentenpasjes en in post en formulieren van veel scholen en gemeenten verdwijnt de geslachtsaanduiding.

Het registreren van het geslacht is vaak onnodig en het zorgt voor extra bureaucratie. D66-raadslid Ruud Niewold noemt als voorbeeld het rijbewijs. Daarop staat niet of je man of vrouw bent. Maar als je een rijbewijs wil aanvragen, vraagt de gemeente wel naar het geslacht. Dat is dus volkomen overbodig en kan ook heel ongelukkig zijn, omdat het mensen in een hokje plaatst waar zij zich niet altijd thuis voelen, aldus Niewold.