Logo WoerdenDe fractie van D66 wil dat naast de inmiddels zichtbare promotie van Woerden als Boerenmarktstad, het merk ‘Woerden’ ook in de zakelijke markt wordt gepromoot. Het promoten van Woerden…

als ideale vestigingsplaats voor bedrijven zou daarbij een even hoge prioriteit moeten hebben. Een aantrekkende economie biedt nu kansen om bedrijven te laten kiezen voor Woerden en daarmee extra werkgelegenheid binnen te halen, vindt de partij.

De D66-fractie heeft hierover vragen gesteld aan het college. Men wil onder meer weten of er inmiddels in samenwerking met ondernemers een concreet plan van aanpak bestaat om de promotie van Woerden als ideale vestigingsplaats voor bedrijven vorm en inhoud te geven.