Logo Kalsbeek College1 Daan Zwaneveld, voorzitter van het bestuur van het Woerdense Kalsbeek College, heeft kritiek op de bemoeienis van Den Haag met het lespakket. Zwaneveld zegt er moe…

van te worden dat scholen er iedere vier jaar weer mee worden geconfronteerd met wat ze zouden moeten doen. Hij noemt als voorbeeld de maatschappelijke stage waar lang aan gewerkt is om die ingevoerd te krijgen en die met één pennenstreek weer ongedaan werd gemaakt.

Die aanpak frustreert ook docenten volgens Zwaneveld. Ook de plannen van het nieuwe kabinet die voorschrijven dat leerlingen verplicht een bezoek aan het Rijksmuseum moeten brengen keurt Zwaneveld af. Hij vindt dat de regering daarmee te ver gaat. Er zou vertrouwen in de scholen moeten zijn het vak burgerschapsvorming waar museumbezoek onder zou kunnen vallen, naar behoren wordt uitgevoerd.