Logo Dagbesteding Het dagactiviteitencentrum voor ouderen De Vos in Woerden vierde haar 25-jarig jubileum. De cliënten en hun mantelzorgers waren uitgenodigd voor een high tea evenals…

cliënten van de Strootas in Weddesteyn, de Wiek in Molenvliet en de Cope in Kamerik. Wekelijks maken zo’n honderd mensen gebruik van de dagactiviteiten. Er komen mensen die zelfstandig wonen maar extra verzorging, ondersteuning en structuur nodig hebben.

Om deel te kunnen nemen aan een activiteitencentrum heeft men een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of van de gemeente.

Foto’s: Henk Wit