Gemeente Utrecht start een pilot gericht op het voorkomen en terugdringen van dak- en thuisloosheid onder Utrechtse jongeren van 16-27 jaar. De pilot is onderdeel van het landelijke Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, waar nog elf andere gemeenten aan meedoen.

Met de pilot wil Utrecht jongeren die risico lopen beter leren kennen en herkennen, en onderzoeken wat nodig is om dak- en thuisloosheid onder hen terug te brengen en te voorkomen. “We laten deze jongeren niet los”, zegt wethouder Everhardt. “Samen met onze partners in de stad werken we aan een stabiele woonplek voor iedere jongvolwassene in Utrecht, met begeleiding op maat”. Jongeren krijgen hulp op het gebied van inkomen, school en werk, sociaal netwerk en welzijn.

De pilot loopt van 1 juli dit jaar tot eind 2021 en richt zich op zo’n 25 tot 30 Utrechtse jongvolwassenen uit diverse doelgroepen.